top of page

ISO 39001:2012

 

הסבר כללי על תקני ISO

תקני ISO הם אוסף של תקנים בינלאומיים שפותחו על ידי הארגון הבינלאומי לתקינה (International Organization for Standardization). הארגון נוסד בשנת 1947 והוא מונה כיום מעל 160 מדינות חברות. מטרת התקנים היא להבטיח מוצרים, שירותים ומערכות איכותיים, בטוחים ויעילים. תקני ISO מכסים תחומים רבים ושונים, כולל ניהול איכות, ניהול סביבתי, ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית, ועוד.

 

הצגת תקן ISO 39001

תקן ISO 39001 הוא תקן לניהול בטיחות בדרכים שפורסם לראשונה בשנת 2012. התקן נועד לסייע לארגונים להפחית את מספר התאונות בדרכים ולהגביר את הבטיחות הכללית עבור המשתמשים בדרכים. התקן מספק מסגרת לשיפור ביצועי הבטיחות בדרכים באמצעות ניהול סיכונים, הגדרת מטרות ויעדים, יישום נהלים ושיטות עבודה מומלצות, ומעקב מתמשך אחר ביצועים. יישום התקן יכול להוביל לשיפורים משמעותיים בבטיחות בדרכים ובנוסף לכך, יש לו יתרונות כלכליים, חברתיים וסביבתיים.

בישראל, תקן זה מחליף את התקן הישראלי ת"י 9301:2007 שבוטל ברשומות.

 

חלק 1: מהו תקן ISO 39001?

 

רקע והיסטוריה של תקן ISO 39001

תקן ISO 39001 פותח על רקע המודעות ההולכת וגוברת לצורך בשיפור הבטיחות בדרכים בעולם. תאונות דרכים מהוות גורם מרכזי למוות ופציעות בכל רחבי העולם, והעלויות הכלכליות והחברתיות הנובעות מהן הן עצומות. על מנת להתמודד עם הבעיה הזו, ארגונים בינלאומיים רבים, כולל האו"ם וארגון הבריאות העולמי (WHO), החלו לפעול לקידום בטיחות בדרכים.

בשנת 2010 הוכרזה "עשור הפעולה לבטיחות בדרכים" על ידי האו"ם, במטרה להפחית את מספר ההרוגים והפצועים בתאונות דרכים ב-50% עד שנת 2020. כחלק מהמאמצים הללו, פותח תקן ISO 39001, אשר מספק מסגרת לניהול בטיחות בדרכים וכולל דרישות וקטגוריות שנועדו לסייע לארגונים לשפר את הביצועים בתחום זה.

מטרות התקן והחשיבות שלו בתחום הבטיחות בדרכים

 

מטרת תקן ISO 39001 היא לספק לארגונים כלים לניהול בטיחות בדרכים ולהפחתת סיכוני תאונות דרכים. התקן מתמקד במספר נושאים עיקריים:

 

- זיהוי והערכת סיכונים: זיהוי הסיכונים הקיימים בדרכים והערכתם לצורך ניהול מתאים.

- הגדרת מטרות ויעדים: קביעת מטרות ויעדים ברורים לשיפור בטיחות הדרכים והפחתת תאונות.

יישום נהלים: פיתוח ויישום נהלים ושיטות עבודה מומלצות לצורך ניהול הבטיחות בדרכים.

- מעקב ובקרה: מעקב מתמשך אחר ביצועי הבטיחות וביצוע בקרה על מנת לוודא עמידה במטרות והיעדים.

- התקן חשוב במיוחד לאור המספר הגבוה של תאונות דרכים והנזקים הכלכליים והחברתיים הנובעים מהן.

- יישום תקן ISO 39001 יכול להוביל לשיפור הבטיחות בדרכים, הפחתת מספר ההרוגים והפצועים, וחיסכון בעלויות כלכליות הנובעות מתאונות.

 

תחומי היישום של התקן

תקן ISO 39001 מתאים ליישום על ידי מגוון רחב של ארגונים, כולל: ממשלות ורשויות מקומיות: ניהול בטיחות בדרכים ברמה הארצית והמקומית, חברות תחבורה והסעות: ניהול בטיחות בדרכים עבור צי רכב מסחרי או שירותי הסעות, ארגונים ציבוריים ופרטיים: ניהול בטיחות בדרכים עבור עובדים ומשתמשי הדרכים הקשורים לארגון. התקן ניתן ליישום בכל סוגי הארגונים, ללא תלות בגודלם או בתחום פעילותם, והוא מספק מסגרת ניהולית מתקדמת לשיפור בטיחות הדרכים והפחתת סיכוני תאונות.

חלק 2: יתרונות תקן ISO 39001

 

יתרונות כלכליים

חיסכון בעלויות תפעוליות - תקן ISO 39001 מסייע לארגונים לזהות ולנהל סיכונים בדרכים בצורה יעילה יותר, מה שמוביל להפחתת מספר התאונות והתקלות. כתוצאה מכך, הארגונים יכולים לחסוך בעלויות הקשורות לתיקונים, תחזוקה וטיפולים רפואיים. בנוסף, פחות תאונות מובילות לפחות זמן השבתה של רכבים ועובדים, מה שמגדיל את היעילות התפעולית ואת פריון העבודה.

הפחתת הפסדים כלכליים כתוצאה מתאונות דרכים -  תאונות דרכים גורמות לנזקים כלכליים עצומים, הן מבחינת הנזק לרכוש והן מבחינת הנזק הבריאותי והנפשי לאנשים המעורבים. התקן ISO 39001 עוזר לארגונים להקטין את מספר התאונות, מה שמוביל להפחתת ההפסדים הכלכליים הישירים והעקיפים הנובעים מהן. ארגונים שמשתמשים בתקן יכולים ליהנות מהפחתת תביעות ביטוח ועלויות משפטיות, ובכך לשפר את מצבם הכלכלי.

יתרונות חברתיים

  1. שיפור הבטיחות בדרכים והפחתת מספר הנפגעים היישום של תקן ISO 39001 תורם ישירות לשיפור הבטיחות בדרכים ולהפחתת מספר ההרוגים והפצועים בתאונות דרכים. על ידי ניהול נכון של סיכונים והגדרת נהלים ברורים, התקן מסייע בהפחתת תאונות ושמירה על חיים בריאים ושלמים יותר עבור כלל המשתמשים בדרכים.

  2. השפעה חיובית על קהילות ארגונים המאמצים את תקן ISO 39001 משפיעים לא רק על עובדיהם, אלא גם על הקהילות שבהן הם פועלים. הפחתת מספר התאונות והתאונות הקטלניות יוצרת סביבה בטוחה יותר לחיים ועבודה, ומשפרת את איכות החיים של תושבי הקהילה. התקן תורם גם להגברת המודעות לבטיחות בדרכים בקרב הציבור.

יתרונות סביבתיים

הפחתת פליטות מזהמים תאונות דרכים ותקלות ברכב גורמות לפליטת מזהמים לאוויר, מה שתורם לזיהום הסביבה ולפגיעה בבריאות הציבור. על ידי הפחתת מספר התאונות והשבתות הרכב, התקן ISO 39001 מסייע בהפחתת פליטות מזהמים ושיפור איכות האוויר.

שיפור בניהול התעבורה היישום של התקן כולל גם שיטות לניהול תעבורה בצורה חכמה ויעילה יותר, מה שמוביל להפחתת גודש תנועה ולייעול מערכת התחבורה. כתוצאה מכך, הפחתת גודש התנועה תורמת להקטנת צריכת הדלק והפחתת פליטות גזי חממה.

 

חלק 3: תהליך היישום של תקן ISO 39001

 

שלבים עיקריים ביישום התקן

- ניתוח ראשוני ובדיקת תאימות השלב הראשון ביישום תקן ISO 39001 הוא ביצוע ניתוח ראשוני של המצב הנוכחי בארגון ובדיקת התאימות של התהליכים הקיימים לתקן. ניתוח זה כולל זיהוי סיכונים, הערכת תהליכי ניהול קיימים, ובדיקת הפערים בין המצב הקיים לדרישות התקן.

- הגדרת פקטורים לפי דרישות התקן ומטרות ויעדים לאחר ביצוע הניתוח הראשוני. יש להגדיר מטרות ויעדים ברורים לשיפור הבטיחות בדרכים בארגון. המטרות והיעדים צריכים להיות מדידים, ברי השגה, רלוונטיים ובעלי לוח זמנים מוגדר.

- יישום ובקרה השלב הבא כולל פיתוח ויישום נהלים ושיטות עבודה לצורך ניהול הבטיחות בדרכים בהתאם לדרישות התקן. זה כולל הגדרת תהליכים, הכשרה והדרכת עובדים, ושימוש בכלים לניטור ובקרה. על מנת להבטיח עמידה במטרות והיעדים, יש לבצע מעקב ובקרה מתמשכים אחר ביצועי הבטיחות ולבצע שיפורים כנדרש.

יישום יעיל של תקן ISO 39001 מצריך שימוש בכלים וטכניקות שונים לניהול בטיחות בדרכים, כולל: מערכות מידע לניהול בטיחות בדרכים: מערכות מחשוב לניהול ותיעוד נתונים, זיהוי סיכונים וניהול תהליכים. הדרכה והכשרת עובדים: תוכניות הדרכה והכשרה לשיפור הידע והמודעות לבטיחות בדרכים בקרב העובדים. ביצוע מבדקים ובקרות: עריכת מבדקים פנימיים וחיצוניים לצורך בחינת התאימות לדרישות התקן ולשיפור מתמיד.

 

יישום תקן ISO 39001 יכול לכלול אתגרים שונים, כגון: התנגדות לשינוי: התנגדות של עובדים וגורמים שונים בארגון לשינויים הנדרשים בנהלים ובתהליכים. ניתן להתגבר על כך באמצעות תקשורת ברורה, הדרכה והכשרה, והשתתפות פעילה של כלל העובדים בתהליך.  חוסר משאבים: יישום התקן מצריך משאבים כלכליים ואנושיים, ובחלק מהמקרים ייתכן חוסר במשאבים אלו. התגברות על האתגר הזה כוללת תכנון מוקדם וייעול השימוש במשאבים קיימים. מורכבות התהליך: יישום התקן יכול להיות מורכב ומסובך, במיוחד בארגונים גדולים. התגברות על האתגר הזה כוללת שימוש בכלים לניהול פרויקטים וחלוקת התהליך לשלבים קטנים וברורים.

סיכום

תקן ISO 39001 הוא כלי חשוב לניהול בטיחות בדרכים ולהפחתת תאונות. התקן מספק מסגרת לניהול סיכונים, הגדרת מטרות ויעדים, ויישום נהלים ושיטות עבודה מומלצות. היתרונות הכלכליים, החברתיים והסביבתיים של התקן הם משמעותיים וכוללים חיסכון בעלויות, שיפור הבטיחות והפחתת פליטות מזהמים. יישום התקן מצריך מאמצים ומשאבים, אך התוצאות הן שיפור משמעותי בבטיחות הדרכים ואיכות החיים. ארגונים המעוניינים לשפר את בטיחות הדרכים צריכים לשקול לאמץ את תקן ISO 39001 ולהתחיל בתהליך היישום.

עמוד הסבר על הסמכה לתקן באתר מכון התקנים הישראלי - אגף איכות והסמכה: https://www.sii.org.il/he/iso-39001

עמוד התקן באתר מכון התקנים הישראלי - אגף תקינה: https://www.sii.org.il/he/%D7%93%D7%A4%D7%99-%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99/%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99/%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%94/%D7%93%D7%A3-%D7%AA%D7%A7%D7%9F/?id=f672841d-be15-4569-8b53-3e5d3f478bc5_HE

 

רישום ליום עיון להכרת התקן - מכללת מכון התקנים: https://www.sii.org.il/he/safety-16 

bottom of page